06 - 133 29 549
Menu
Partners in Verloskunde
Zwangerschap
Logo Partners in Verloskunde

Prenataal onderzoek

Alle aanstaande ouders die dat willen kunnen hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Dit onderzoek heet prenatale screening.
Er kan worden gekozen voor prenatale screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom en het Structureel Echo Onderzoek (SEO of 20 wekenecho). Deze onderzoeken zijn niet verplicht. Je beslist zelf of je ze wilt.

Vanaf 1 april 2017 is er het een en ander veranderd: de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) wordt nu als eerste screeningstest aangeboden aan alle zwangere vrouwen die prenatale screening wensen. De NIPT kost 175 euro wat je zelf moet betalen. De NIPT wordt vanaf 11 weken zwangerschap aangeboden. Er wordt geadviseerd een NIPT vóór 19 weken zwangerschap te doen. 

Meer informatie over prenatale screening: klik hier

Voor een keuzehulp bij prenatale screening: klik hier

Meer over NIPT:  klik hier

De 20 weken echo ook wel SEO (Structureel Echoscopisch Onderzoek) genoemd: 

Met de 20 wekenecho wordt gekeken naar de aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Ook kijkt de echoscopist naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Dit onderzoek maakt deel uit van prenatale screening. 
Meer over SEO: klik hier