06 - 133 29 549
Menu
Partners in Verloskunde
Bevalling
Logo Partners in Verloskunde

Klinisch bevallen

Bevallen op medische indicatie betekent heel in het algemeen dat er voor jou, op grond van je voorgeschiedenis, ofwel wegens omstandigheden tijdens de huidige zwangerschap, het nodig is om in het ziekenhuis te bevallen onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog. Dit kan betekenen dat ook de zwangerschapscontroles op de polikliniek van het ziekenhuis zullen plaatsvinden.

Met wie krijg ik allemaal te maken?

Het verloskundig team van het ziekenhuis bestaat naast de gynaecologen en klinisch verloskundigen uit: de assistent-gynaecologen, artsen die later huisarts, tropenarts of gynaecoloog willen worden. Ook zijn er co-assistenten werkzaam: geneeskunde studenten, die zich voorbereiden op het artsexamen. 

De gynaecoloog is altijd de eindverantwoordelijke van alle zwangeren en bevallingen in het ziekenhuis. Een aantal taken zijn toebedeeld aan de klinisch verloskundigen. Alle barenden worden in principe begeleid door de klinisch verloskundigen of arts-assistenten. Dit betekent dat zij de verantwoording hebben over bevallingen met een verhoogd risico. Zij doen dit onder supervisie van de gynaecoloog.

Wil je eens zien hoe de geboortekamers van het Noordwest Ziekenhuis eruit zien, klik dan hier.

Wie moet ik bellen als er wat is?

Wanneer je eenmaal onder controle van de gynaecoloog bent, moet je met vragen bellen naar het ziekenhuis. Je kunt de afdeling verloskunde bereiken op telefoonnummer 072 - 548 29 25.

En na de bevalling?

Als je weer naar huis mag na de bevalling, verzorgen wij de nazorg. Het ziekenhuis meldt het ons als je bevallen bent. We bezoeken je dan meestal de dag nadat je thuis gekomen bent. Is er eerder een probleem dan mag je ons altijd bellen.